Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azərbaycan mühacirətinin nəzəri‐kulturoloji tədqiqatlarında dil məsələləri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbaycan Devlet Kültür Ve Sanat Üniversitesi1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Azərbaycan mühacirətinin kulturoloji irsində dil mövzusu millət və mədəniyyət fenomenləri kontekstində araşdırılmış, dilin tarixi‐mədəni və milli‐ideoloji aspektlərdən tədqiqi problemlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Məqalədə mədəniyyətin ən mühüm tərkib hissəsi və ən davamlı daşıyıcısı olan dilin həm də milliyyətin təyinində ən önəmli amil olması faktı Azərbaycan mühacirətinin elmi‐nəzəri irsi kontekstində şərh edilir. Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əhməd Cəfəroğlu,Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin problemlə bağlı qənaətlərinə aydınlıq gətirilir.

Özet İngilizce :

Language theme of Azerbaijan emigration heritage was researched in aspect of national and cultural phenomens. Great attention was payed to researched problems of language in historical, cultural, national and ideological aspects. This article referring to the position of the modern cultural idea deals with essence of the concepts of the language and culture. The fact of existance of the language as the most substantial constituent and the most stable bearer of culture and at the same time the fact of existance of it as the most important factor in the determination of the nation is commented in scientific – theoretical heridatary context of Azerbaijan emigration. Light is thrown upon Ali bey Huseynzadey’s, Mahammad Amin Rasulzadeh’s, Ahmed Jafaroglu’s and Yusif Vezir Chemenzeminli’s thoughts concerning this problem.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :