Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaycan ekonomisinin bağımsızlık sonrası makroekonomik göstericilerinin ekonomik istikrar açısından genel değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü1, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Dünya Ekonomisi Bölümü2
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik istikrar bir ülke ekonomisinde mevcut kaynak ve imkanların verimli şekilde kullanımını sağlamak için iç ve dış faktörlerin kaynaklar ve imkanlar üzerindeki etkisini minimize edecek ve devamlı değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde ekonomide karalı bir denge ortamının oluşturulmasıdır.Bir ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak için, iktisadi büyümeyi (üretimi) artırmak, fiyat istikrarını korumak, gelir dağılımını düzeltmek, ödemeler dengesini düzenlemek ve tam istihdama ulaşması gerekmektetir.Bu çalışma Azerbaycan ekonomisinin bağımsızlık sonrası makroekonomik olarak GSYİH, enflasyon, işsizlik oranı, istihdam, hanehalkı gelir ve harcamaları ve dış ticaret işlemlerinin değerelendirilmesini içermektetir.

Özet İngilizce :

Economic stability in the economy of a country is creating of decisive balanced milieu being able to minimize the effects of internal and external factors on the resources and facilities and to meet the changing needs in order to use the existing resources and facilities effectively. To ensure a countryʹs economic stability, the government must increase the economic growth (production), maintain the price stability, reorganize the income distribution, and organize the balance of payments and to reach full employment. This study involves macroeconomic indicators of Azerbaijanʹs Economy after the independence like GDP, inflation, unemployment rate, employment, household income and expenditure and foreign trade transactions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :