Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atomun elektronlari tərəfindən ekranlaşmani nəzərə alan yeni metod vasitəsi ilə kristallarda polyarizə olunmuş fotocütün yaranmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bakı Dövlət Universiteti1
Görüntülenme :
292
DOI :
Özet Türkçe :

Nüvənin kulon sahəsinin atom elektronları tərəfindən ekranlaşmasını nəzərə alan yeni metodla kristallarda polyarizə olunmuş fotocütün yaranması prosesi nəzəri olaraq tədqiq olunmuşdur. Silisium kristalı üçün effektiv kəsiyin və zərrəciklərin polyarizasiya dərəcələrinin enerjidən asılığı öyrənilmişdir

Özet İngilizce :

Process of the polarized fotoproduction of electron‐positron pair in the crystal environment with application of a new method of the account screening nuclear electrons Coulomb fields of nucleius is investigated. The dependence of cross section and degree polarization on energy in a silicon crystal is received

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :