Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2015 , Cilt , 4

Ufuk SELEN & Ahmet Bora TARHAN   
TÜRKİYE’DE SEÇMENLERİN BÜTÇE HAKKI ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
POWER OF THE PURSE PERCEPTION OF VOTERS IN TURKEY AND AFFECTING FACTORS 

Adel Shakeeb MOHSEN   
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADE OPENNESS AND INVESTMENT IN SYRIA 

Atalay ÇAĞLAR, Ferda Esin Gülel   
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET: ETKİNLİK VE MEKANSAL ETKİLEŞİM ANALİZİ
HEALTH CARE SATISFACTION: EFFICIENCY AND SPATIAL INTERACTION ANALYSIS 

Taner DALGIN & İLKAY EYKAY & HÜSEYİN ÇEKEN,   
İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİ AÇISINDAN ANTAKYA’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF RELIGIOUS TOURISM POTENTIAL IN ANTAKYA 

Nilay KÖLEOĞLU & Ciğdem OZKAN & Bekir ESİTTİ   
WORK-FAMILY CONFLICT IN HOSPITALITY INDUSRTY EMPLOYEES: AN APPLICATION IN IZMIR
WORK-FAMILY CONFLICT IN HOSPITALITY INDUSRTY EMPLOYEES: AN APPLICATION IN IZMIR 

Betül HAYRULLAHOĞLU   
Türkiye'de Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Özel Tüketim Vergisinin Başarısı
Success of Excise Duty on Tobacco Products and Alcoholic Beverages in Turkey  

Ludwick ESONE NDOKANG & André Dumas TSAMBOU   
POLITICAL INSTABILITY IN CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR) AND HEALTH STATE OF THE CAMEROON POPULATION

Makale