Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2015 , Cilt , 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de Tasarruf Tercihlerini Etkileyen Değişkenlerin Kanonik Korelasyon Analizi İle Belirlenmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu
Görüntülenme :
505
DOI :
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.58
Özet Türkçe :

Araştırmada, Türkiye'de bireylerin tasarruf tercihleri ile bu tercihleri etkileyen faktörler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu ilişkileri ortaya koyabilmek için Türkiye illerine ait 23 değişkene ait veri matrisi ile çalışılmıştır. Verilerin analizinde, çok değişkenli bir istatistiksel yöntem olan Kanonik Korelasyon Analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonucuna göre; ekonomik canlılığın göstergesi olan nüfus yoğunluğu, gelir, banka şube sayısı ve işletme sayısı değişkenlerinin tasarruf tercihleri üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca, kişi başı borsa yatırım tutarı, kişi başına düşen TL mevduat tutarı ve hesap başına düşen TL mevduat tutarı en çok etkilenen tasarruf tercihleri arasındadır. Çalışmada, kanonik korelasyon katsayılarına göre bireylerin döviz ve altın tercihlerinin diğer tercihlere göre daha az etki altında olduğu görülmüştür. Bu durum; Türk halkının, altın ve döviz yatırımlarını geleneksel yatırım aracı olarak, borsa yatırımları ve TL mevduat yatırımlarını ise spekülatif bir yatırım olarak düşündüğünü göstermektedir. 

Özet İngilizce :

In this study, saving choices and the relationships between factors affecting these choices were investigated. In order to reveal these relationships, data matrixes relating 25 variables on Turkish provinces were considered. In analysing the data, Canonical Correlation Analysis as a multi-variate statistical method was conducted. The results of the analysis showed variables such as the population density, income, banks number and business number firms which are the indicators of a vigorous economy have important effects on saving choices. Besides; the amount of stock investment per person, the amount of deposit investment in Turkish Lira per person and the amount of deposit investment in Turkish Lira per account are highly influential on savings choices. According to canonical correlation coefficients, it was found the foreing exchange choices and gold choices were leastly affected as compared to other choices. This finding shows Turkish people consider the foreign exchange and gold investments as the traditional investment tools, wheras stock investment and Turkish Lira deposit investments are speculative investments. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :