Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2015 , Cilt , 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de Seçmenlerin Bütçe Hakkı Algısı Ve Etkileyen Faktörler

Yazar kurumları :
Uşak University, Adnan Menderes University
Görüntülenme :
633
DOI :
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.68
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı seçmenlerin bütçe hakkı algısını analiz etmektir. Anayasal düzeyde tanımlanan bütçe hakkının seçnemler tarafından içselleştirilip fonksiyonel olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Seçnemlerin bütçe hakkı agısını öçmek amacıyla 45 ifadeden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Kullanılan ölçekten elde edilen veriler faktör ve regresyon analizlerine tabi tutularak seçmenlerin bütçe hakkı algı düzeyi belirlenmiştir. Analiz sonuçlarından Türkiye’de seçmenlerin, anayasal olarak sahip oldukları, bütçe hakkını fonksiyonel olarak kullanamadıkları tespit edilmiştir. Bu algının oluşmasında 6 faktörün etkili olduğu ve bu faktörlerin algı üzerinde aynı ve pozitif yönülü etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

This study aims to analyze the perception of voters. It attempts to answer whether the power of purse defined at the constitutional level has been internalized and used functionally by the voters or not. A scale of 45 statements has been used to measure the perception of the voters. Factor and regression analyses have been conducted on the data obtained from the scale and the power of purse perception level of the voters has been investigated.The results of the study put forward that voters in Turkey can not functionally use the power of purse that they get by the constitution. Also it has been discussed in the study that 6 factors have been effective for the result and that they have the same and positive effects on this perception. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :