Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2014 , Cilt , 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesinin Kamu Cari (Tüketim) Harcamalarına Ve Çıktı Açığına Etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F
Görüntülenme :
341
DOI :
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.40
Özet Türkçe :

Enflasyon hedeflemesi rejimi, fiyat istikrarını gerçekleştirme ve sürdürmeye yönelik uygulanan modern bir para politikası stratejisidir. Enflasyon hedeflemesi rejimi sadece enflasyon oranının düşürülmesini sağlamaz. Faiz oranlarından yatırımlara, kamu harcamalarından üretime ve milli gelire kadar pek çok değişkeni de etkiler ve ayrıca bu değişkenlerden de etkilenir. Bu çalışmada Türkiye’de enflasyon hedeflemesinin kamu tüketim harcamalarına ve çıktı açığına etkisi Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama Modelleri (ARIMA) modeli ile araştırılmaya çalışılmıştır. Veri seti Ocak 1998-Eylül 2013 periyodunu kapsamaktadır. Çalışmanın ampirik bulgularına göre, enflasyon hedeflemesi, kamu tüketim harcamalarını ve çıktı açığını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

Özet İngilizce :

Inflation targeting regime is a modern monetary policy strategy, which is applied to maintain and sustain price stability. Inflation targeting regime doesn’t only decrease the inflation rate. It affects many variables from interest rates to investments, from public expenditures to production and national income and is also affected from these variables. In this study, it is tried to investigate the inflation targeting effects on government consumption expenditures and output gap by using of Autoregressive Integrated Moving Averag (ARIMA) model. The data set covers the period from January, 1998 to September, 2013. The empirical results of the study show that inflation targeting has positive and significant effect on government consumption expenditures and output gap. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :