Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2014 , Cilt , 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün Yoksullara Yönelik Sosyal Politikaları: Van Örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Görüntülenme :
381
DOI :
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.23
Özet Türkçe :

Ülkemizde en önemli sosyal yardım kuruluşu olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) uyguladığı sosyal yardım programlarıyla hem fakru zaruret içinde bulunan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi kimselere yardımcı olmakta, hem de istihdam odaklı, mesleki eğitim ve proje destekleriyle işsiz, eğitimsiz kişilere yardımcı olmaktadır. Türkiye’de il ve ilçelerde sayıları bine yaklaşan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları” aracılığıyla sosyal yardımlarını yurt çapında koordineli bir şekilde yerine getiren SYGM’ nün yoksullara yönelik uyguladığı sosyal politikalar çalışmamızın konusunu teşkil etmektedir. Bu nedenle çalışmamızda öncelikle yoksulluk kavramı üzerinde durulacak, hemen ardında da Türkiye’deki yoksulluk verilerine değinilecektir. Sonrasında da SYGM’ nün uyguladığı sosyal politikalar (sosyal yardımlar) “aile yardımları”, “sağlık yardımları”, “eğitim yardımları”, “özürlü ihtiyaç yardımları” ve “özel amaçlı yardımlar” başlıkları altında ele alınacaktır. SYGM il ve ilçelerdeki faaliyetlerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile yerine getirmesi nedeniyle çalışmamızın son kısmında da Van SYDV’nın muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yönelik uyguladığı sosyal yardımlara değinilecektir.

Özet İngilizce :

General Directorate of Social Assistance (GDSA) which is the most important social assistance organization in Turkey is supporting poor, desolate and handicapped people who need assistance and also supporting unemployed and untrained people with employment focused vocational educations and project supports. The subject of this study is, poor oriented social policies implemented by GDSA, with the coordination of “Social Assistance and Solidarity Foundations” which are approximately one thousand or more. For this reason, in our study firstly the concept of poverty will be examined and after the poverty statistics of Turkey will be dealed. After all, social policies (social assistance) carried out by GDSA will be discussed in subtitles such as; “family benefits”, “medical benefits”, education benefits”, “assistance for handicapped people” and “benefits for special purposes”. In the last part of this study, social policies held by Van Social Assistance and Solidarity Foundation for the people in the need of assistance will be dealed, by the reason of GDSA is carrying out its operations in province and districts by the mediation of Social Assistance and Solidarity Foundations. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :