Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2015 , Cilt , 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Antakya’nın Değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Bilim Uzmanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Görüntülenme :
376
DOI :
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.66
Özet Türkçe :

İnanç turizmi kapsamında önemli bir yere sahip olan ve her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiği bilinen Antakya, çok sayıda önemli eser ve kutsal mekana sahiptir. Bu araştırmada, Antakya’nın inanç turizmi bakımından uluslararası turizm hareketliliğini sağlayacak yeterli turizm potansiyeline sahip olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada farklı bakış açısına sahip iki farklı katılımcı grubundan veri toplanmıştır. Birinci katılımcı grubunu oluşturan Antakya’da yaşayan yerel halktan, onların inanç turizmi hakkındaki düşünceleriyle ve yabancı turistlere bakış açılarıyla ilgili veriler toplanmıştır. İkinci katılımcı grubunu oluşturan yabancı turistlerden, Antakya ve inanç turizmine bakış açılarıyla ilgili veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda Antakya halkı uluslararası turizm hareketliliğinde varış yeri olarak Antakya’nın isminin ön plana çıkması ve yoğun turizm akımına uğraması konusunda istekli olduklarını, fakat talepteki yetersizlik ve konaklama problemlerinin yoğun yaşandığını belirtmişlerdir. Yabancı turistler ise inanç turizmi kapsamında Antakya’nın muhakkak görülmesi gerektiğini fakat, talebin yeterince karşılanamadığını belirtmişlerdir. Bulgulara bağlı olarak konaklama işletmeleri, kamu kurumları ve yeni araştırmacılar için çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Antakya has many important monuments and sacred places which are visited each year within the scope of religious tourism. Therefore in this study it has been aimed to evaluate religious tourism potential in terms of Antakya, is to research whether Antakya has international tourism potential enough or not for the religious tourism. In the application part of this study, questionnaire technique was used for gathering data. The analysis was done in two stages. In the first stage, thoughts of the local people about religious tourism and their point of views to foreign tourists were tried to determine. In the second stage, thoughts of foreign tourists about Antakya and their point of views to religious tourism were tried to determine. In conclusion, people who live in Antakya want that name of Antakya must come to the fore for international tourism and lots of tourists must visit Antakya but they indicates that there is not enough demand for Antakya and there are problems related to accommodations. Foreign tourists think that Antakya must be seen absolutely but it has some problems about meeting the demand. Some suggestions had been developed based on the findings for accommodation companies, public institutions and new researchers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :