Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2014 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları Ve Modern Merkez Bankacılığının Bir Örneği: Avrupa Merkez Bankası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Görüntülenme :
437
DOI :
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.201416989
Özet Türkçe :

Bu çalışma kapsamında Avrupa Merkez Bankası esas alınarak; merkez bankalarının tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi verilecek ve Amerikan Merkez Bankası (FED)’nın yapısına kısaca değinilecektir. Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası’nın kuruluşu, hedefleri, görevleri, organizasyon yapısı, bağımsızlığı, para politikası stratejisi, para politikası araçları, ödeme sistemleri ile senyoraj gelirleri incelenecektir. Ayrıca çalışmada Eurosistem, Avrupa Merkez Bankaları Sitemi, Ulusal Merkez Bankaları ile TARGET/TARGET2 sistemlerine de yer verilecektir. Böylece Ekonomik ve Parasal Birliğin sağlanmasında önemli bir kurum olan Avrupa Merkez Bankası’nın yapısal, yasal ve teknik alt yapısı incelenmiş olacaktır. 

Özet İngilizce :

In this study, based on the European Central Bank, the historical development process/period of central banks will be informed and the structure of Federal Reserve Bank (FED) will be discussed briefly. Besides, the establishment of the European Central Bank, its objectives, tasks, organizational structure, independence, monetary policy strategy, monetary policy instruments, payment systems and its seigniorage revenues will be analyzed. In addition, the National Central Banks, the European System of Central Banks, the Eurosystem and TARGET/TARGET2 will be discussed. In this way, European Central Bank's structural, legal and technical infrastructure will be analyzed because it is an important institution in providing of Economic and Monetary Union. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :