Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2014 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bologna Sürecinde Maliye Bölümleri Ve Maliye Eğitimi: Öğrenci Görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F.
Görüntülenme :
404
DOI :
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.201416988
Özet Türkçe :

Bu çalışmada maliye bölümü öğrencilerinin görüşlerinden hareketle, Türkiye üniversiteleri maliye bölümlerindeki Bologna Süreci reform uygulamaları ve maliye eğitiminin mevcut durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 3. ve 4. sınıf maliye bölümü öğrencilerine yönelik bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, frekans dağılımı, ortalama değerler, ki-kare bağımsızlık testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılarak analiz edilmişlerdir. 

Özet İngilizce :

This study seeks to reveal Bologna Process reform implementations, and the current situations of public finance departments in Turkish universities by addressing the views of public finance students. For this purpose, in the spring semester of the 2011-2012 academic year, a questionnaire was applied to 3rd and 4rd grade students of public finance. Data obtained are analysed using frequency distribution, mean values, chi-square independence test, Mann Whitney U test and Kruskal-Wallis H test. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :