Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of European Education

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The relationship between reading comprehension competence and word problem comprehension among third-grade students

Yazar kurumları :
Boğaziçi University The Institute for Graduate Studies in the Social Sciences Primary Education1, Boğaziçi University Primary Education Department Faculty of Education2, Fatih University Departme
Görüntülenme :
260
DOI :
Özet Türkçe :

This study is designed to investigate the relationship between reading comprehension and word problem comprehension. Participants were third grade students selected using convenience sampling from three different schools in Istanbul: two public schools (n = 68) and a private school (n = 58). All participants were administered two reading comprehension tests (RCT-I and RCT-II) and one word problem comprehension test (WPCT). Both RCT-I and RCT-II had positive correlations with WPCT for the whole sample (r = .46 and r = .51, respectively). The relationships between RCT-I and RCT-II and WPCT for females (r = .62 and r = .68, respectively) were stronger than for males (r = .35 and r = .39, respectively). Although both RCT-I and RCT-II had strong positive correlations with WPCT for public-school students (r = .78 and r = .70, respectively), the relationships were quite small for private-school students (r = .22 and r = .12, respectively). In addition, results showed 31% of the variance in word problem comprehension was explained by reading comprehension.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, okuduğunu anlama ve sözel matematik problemlerini kavramadaki başarı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Katılımcılar İstanbul'daki üç farklı okulundan seçilmiştir. Bunlardan ikisi devlet okulu ve diğeri bir vakıf okuludur. İki okuduğunu anlama testi ve bir matematik problemlerini kavrama testi 126 üçüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Bunların 68'i devlet ve 58'i vakıf okulu öğrencileridir. Örneklemin tümüne bakıldığında kurgusal okumaları kavrama testi (RCT-I) ve kurgusal olmayan okumaları kavrama testi (RCT-II) ile sözel matematik problemlerini kavrama testi (WPCT) arasındaki pozitif ilişkiler bulunmuştur (r = 0.46 ve r = 0.51, sırasıyla). İlişki cinsiyet bazında incelendiğinde RCT ile WPCT'ler arasındaki ilişki kızlar (r = 0.62 ve r = 0.68, sırasıyla) arasında erkeklere (r = 0.35 ve r = 0.39, sırasıyla) göre daha kuvvetli bulunmuştur. RCT-I ve RCT-II ile WPCT arasındaki ilişkiler devlet okulu öğrencileri için güçlü olmasına karşın (r = .78 ve r = .70, sırasıyla) özel-okul öğrencileri için çok düşük bulunmuştur (r = 0.22 ve r = 0.12, sırasıyla). Son olarak yapılan çoklu regresyon analizinde WPCT başarısının %31'nin okuduğunu kavrama yetisi ile açıklandığı bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :