Cilt: 3 Sayı : 1 - Sayı : 1 Cilt: 3 Ay:04 Yıl:2013
d
Adli Muhasebecilik Mesleği ve Aklama Suçuyla Mücadele
Forensic Accounting Profession and Prevention of Money Laundering
Murat KASAP

1.4K 129

Günümüz dünyasında son yıllarda küreselleşme ile birlikte bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ekonomik nitelikteki suçlarda önemli düzeyde artışlar olmuştur. Buna bağlı olarak da aklama suçu gibi finansal nitelikte suçlar da önemli düzeyde artmıştır. Türkiye’de aklama ile ilgili suçlarla mücadelede polis etkin görev almaktadır. Ancak aklama sucuyla etkin bir mücadele yapılabilmesi için profesyonel desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle sadece iyi ekonomi, finans, muhasebe bilgisinin yanında iyi düzeyde hukuk bilgisi de bu suçların tespiti ve önlenmesinde önemlidir. ABD’de başta olmak üzere etkinliği artan adli muhasebecilik mesleği, aklama suçunun tespiti ve önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü adli muhasebeciler, aklama suçuyla ilgili ihtiyaç duyulan dava desteği danışmanlığı, araştırmacı muhasebecilik ve bilirkişi desteklerini sağlayabilecek yeterliliktedir.
In today’s world, globalization and the increased use of information technology have resulted to the significant increases of economic crimes in recent years. Accordingly, financial crimes, such as money laundering misconducts have increased significantly. The police play active roles in the fight against money laundering and related crimes in Turkey. However, professional support is essential in order to effectively combat money laundering. In other words, not only a good level of economics, finance, accounting knowledge is critical; but also, a decent level of law information is crucial in the detection and prevention of these crimes. Increasing the effectiveness of forensic accounting profession, especially in the USA, has an important role in the prevention and detection of money laundering. Since forensic accountants have skills and capacities of litigation support, investigative accounting and expertise.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça