Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Business Economics and Political Science (JOBEPS)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de mahalli idare birlikleri

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tefenni MYO2
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Türkiye'deki Mahalli İdare Birlikleri'ni kavramsal, tarihsel ve yasal açıdan ele almaktadır. Çalışmada literatür taraması gerçekleştirilmiş ve mevzuat incelemesi yapılmıştır. Elde edilen bulgular ise şunlardır: Türkiye'de Mahalli İdare Birlikleri Cumhuriyet döneminde kurulmaya başlanmış ve daha çok, köylere hizmet götürme birlikleri, belediye birlikleri, sulama birlikleri, çevre, altyapı ve turizm birlikleri şeklinde ortaya çıkmıştır. 1990'lı yıllara gelindiğinde birlik sayılarında önemli bir artış görülmüş ancak 2011 yılında sulama birliklerinin mahalli idare birlikleri kapsamından çıkarılmasıyla sayıları azalmıştır. Mahalli İdare Birlikleri tarihsel süreç içerisinde gelir kaynakları ve personel sayısı açısından gelişme göstermekle birlikte, yerel yönetimlerle kıyaslandığında bunların oldukça gerisinde kalmıştır.

Özet İngilizce :

The study discusses Unions of Local Administration in Turkey from the historical and legal perspectives. The literature review and legislative review are carried out in the study. The main findings are; the Unions of Local Administration in Turkey are launched to be established in the Republican era and the unions were mainly constituted as unions of village services, unions of irrigation, and unions of environment, infrastructure and tourism. Although there has been a steady increase in the numbers of unions 1990s, they have decreased by exclusion of unions of irrigation from the unions of local administrations in 2011. Notwithstanding the improvement of income resources and personnel numbers in the historical process of unions of local administrations, they are quite underdevelopped when compared to the local administrations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :