Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Business Economics and Political Science (JOBEPS)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anayasa mahkemesi kararlarının infâzı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Turgut Özal Üniversitesi, Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Anayasa Mahkemesi, açılan iptal ve itiraz davaları üzerine dosya üzerinden kanun, kanun hükmünde kararname ve Meclis İçtüzüğü hakkında karar veren, kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı yerleri tespit edip ortadan kaldıran, evrensel hukuk kurallarının geçerliliğini arttıran, Yüce Divan görevini de icra eden, siyasi partilerin mali denetimlerinde bulunan, üyelerinin çok çeşitli kanallardan geldiği bir yüksek mahkemedir. Gerekçeli kararları bağlayıcı ve kesin olmakla beraber bu kararların infazının yahut yerine getirilmesinin bazen geciktirilmesi, değiştirilmesi veyahut yasama organının hareketsizliği veya yavaş davranması söz konusu olabilmektedir. Kararların kasten ya da ihmal yoluyla geciktirilmesi halinde ilgililerin mali ve cezai sorumluluğu vardır. Ama ne var ki, mahkemenin verdiği kararların sonucunda, takip etme gibi bir yetkisi ve yaptırım gücü bulunmadığından bağlayıcılık ve kesinlik ilkesi her zaman işlememekte, bu da verilen kararların etkinliğini, dolayısıyla, hukuk devleti anlayışını zedelemektedir.

Özet İngilizce :

The Constitutional Court is a high court of law that examines the annulment actions of laws, decrees having force of law, and the Rules of Procedure of the Turkish Grand National Assembly on the basis of documents filed in any given case; it identifies and eliminates restrictions applied in areas of individual rights and liberties; it increases the validity of universal rules of law; and it also functions as a Supreme Court, auditing the income and expenditures of political parties. The reasoned decisions of the Court have a binding force and the effect of a final judicial sentence. The execution and performance of reasoned decisions of the Court may be amended or delayed. In addition The National Assembly may also procrastinate performing these decisions. If a decision of the Court is delayed deliberately or through negligence, those involved will bear the burden of financial and criminal liability. Furthermore, the Court has no authority to follow up and enforce decisions; such legal powers would create a state of supremacy and thereby disable the due process of binding force principles. Such a state would also harm the effectiveness of decisions made and, consequently, the principle of rule of law.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :