Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstatistik Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hisse senetlerinin fiyatlandırılması için yeni bir stokastik model önerisi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniveristesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede genel olarak hisse senetlerinin modellenmesi için kullanılan Samuelson modeline alternatif bir stokastik diferansiyel denklem modeli ele alınmııtır. İlk olarak, her iki model için parametrelerin tahmin formülleri verilmiı ve New York Stock Exchange (NYSE)'de iılem gören Motorola hisse senedinin 20.03.09-11.05.09 tarihleri arası günlük kapanıı fiyatları veri seti için parametre değerleri elde edilerek Euler ıemaları kurulmuıtur. Daha sonra her iki modelden elde edilen fiyat tahminleri tablolar ve ıekiller halinde verilmiıtir. Son olarak, modeller Euclid metriği kriterine göre karıılaıtırılmıı ve alternatif modelin bu veri seti için Euclid metriği kriterine göre Samuelson modelinden biraz daha iyi sonuçlar ortaya koyduğu görülmüıtür.

Özet İngilizce :

As an alternative to the widely used Samuelson model, a stochastic differential equation model for modeling the stock prices is investigated. Firstly, the formulas for estimating the parameters are given for both models. Then Euler schemes are constructed via estimating the values of parameters for daily closing prices of Motorola stock, which is traded in New York Stock Exchange (NYSE), between the dates of 03.20.09-05.11.09. Estimated prices from both models are illustrated in figures and tables. Finally, both models are compared through Euclidean metric criteria and it has been shown that alternative model suggests slightly better results when compared to Samuelson model.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :