Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

Yıl 2011 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk basınına göre büyük taarruzda din olgusu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Din olgusu savaşlarda en önemli manevi değerlerden biridir. Savaşlara ilahi bir anlam yüklemektedir. Böylece, ordu daha büyük bir şevkle savaşmaktadır. Üstelik halk da orduyla bütünleşmektedir. Dinin Savaşlardaki bu güdüleyici etkisi bütün dünya devletlerince de kabul edilmektedir. Bu nedenle tüm devletler, bir şekilde savaşlarda din olgusunu fazlaca kullanmaktadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti de Milli Mücadele'nin başından beri bunun farkında olmuştur. Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri ve Sakarya Savaşı'nda dini, amaca giden yolda kullanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Büyük Taarruzda da Türk halkının dini duygularını canlandırmıştır. Türk Milleti'nin yanı sıra tüm İslam aleminin desteğinin alınması için büyük çaba harcamıştır. Özellikle, Türk basını bunun sağlanmasında önemli bir araç olmuştur. Böylece sadece Türkler değil tüm İslam Dünyası, Büyük Taarruz'a maddi ve manevi destek vermiştir. Neticede de din olgusu maddi, manevi ve siyasi yönden Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanmasına katkı sağlamıştır. Bu çalışmada İslam dininin Büyük Taarruz üzerindeki etkisi incelenecektir. Konu, devrin gazete ve dergileri merkezinde ele alınacaktır. Bunun yanı sıra tamamlayıcı olarak arşiv vesikaları da kullanılacaktır.

Özet İngilizce :

The phenomenon of religion is one of the most important spiritual values used in wars. It attributes a sacred meaning to wars. Thus, the army has been fighting with a greater enthusiasm. Moreover, the people are integrated and identified with the army. This motivating effect of religion over the wars has been accepted by all states in the world. Therefore, somehow all states have excessively utilized the phenomenon of religion in wars. The Government of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) also was aware of this phenomenon from the beginning of the National Struggle. The phenomenon of religion was used in Inönü wars and Sakarya war. It was tried to get the support of Turkish nation and also the whole Islamic world. In particular, the press had become an important tool in achieving this revival of the religious feelings. Thus, not only by Turks, all of the Islamic World gave financial and moral support to the Great Offensive. The phenomenon of religion contributed to victory in the Great Offensive in terms of financial, moral and political aspects. In this study it will be examined the impacts of the Islamic religion on the Great Offensive. The newspaper and magazine archives and the state archival documents are going to be used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :