Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

Yıl 2011 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güney sogdiana bölgesi guzar vahası yalpak tepe şehri harabesi özbek-türk

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Ana Bilim Dalı1, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Semerkand Bölümü2
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Özbekistan'nın güneyinde Kaşkaderya Bölgesi'nde bulunan Guzar Vahası'daki Yalpak Tepe Şehri Harabesi'nde, 2005-2008 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan arkeolojik kazı çalışması anlatılmıştır. Bu kazı, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'den Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli ile Semerkand Arkeoloji Enstitüsü'nden Dr. Abdisabur Raimkulov tarafından yürütülmüştür. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları ise İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'den Araş. Gör. Hande Günözü tarafından gerçekleştirilmiştir. Kazı, şehrin merkezindeki tepelik alanda gerçekleştirilmiştir. Bu kazıda, bir yapının duvarları kerpiçten odaları ile değişik türde eserler (seramikler, metal objeler, heykel ve duvar resmi parçaları, taş aletler, öğütme taşları, boncuklar, sikkeler vb.) tespit edilmiştir. Buluntular yapının bir saray (5-6. yüzyıl) olduğunu ve şehirde hayatın Kuşanlılar'dan Araplar'a kadar (1-8. yüzyıl) devam ettiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this article, it is explained the result of the archaeological excavation, which was carried out in 2005-2008, at Yalpak Tepe City Ruin in Guzor Oasis, which is located in Kashkadarya Region, at south of Uzbekistan. This excavation was conducted by Asst. Prof. Dr. Ibrahim Cesmeli from Institute of Turkiyat Researches in Istanbul University and Dr. Abdisabur Raimkulov from Institute of Archaeology of Samarkand. Nevertheless, restoration and conservation works were carried out by Res. Asst. Hande Gunozu from Institute of Turkiyat Researches in Istanbul University. The excavation was carried out on the hill of the city center. In this excavation, it was found out the rooms of a building, that its walls were made of mud brick, and different kinds of artifacts (ceramics, metal objects, fragments of statues and wall paintings, stone tools, grindstone, beads, coins, etc.). Materials are indicated that the building was a palace (5th-6th cc.) and the life of the city continued from the Kushans to the Arabs (1th-8th cc.).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :