Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

Yıl 2011 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Düşünce mecmuası ve sistematik indeksi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile Birinci Dünya Savaşı'nın sonu (15 Temmuz 1918-8 Ağustos 1918) ve Millî Mücadele Döneminde [15 Şubat 1338 (1922)-8 Haziran 1338 (1922)] İsmail Hikmet Ertaylan tarafından biri nüsha-i fevkalade olmak üzere toplam 10 sayı neşredilen, yetkin kalemlerin duygu ve düşüncelerini okuyucularıyla paylaştığı; söz konusu yılların sosyal, kültürel, edebî, siyasi hayatını ve anlayışını aksettiren Düşünce mecmuasını tanıtıp sistematik indeksini hazırlayarak edebiyat tarihi araştırmalarına katkıda bulunmayı amaçladık.

Özet İngilizce :

In this article, it is aimed to contribute to the searches of literary history by preparing the systematic index of Düşünce journal, which was published 10 issues of total with a special edition at the end of the WWI (July 15, 1918 – August 8, 1918) and at the National Struggle Period (February 15, 1922 – June 8, 1922). The competent pens shared their feelings and thoughts with their readers in the Düşünce journal which reflects those years' social, cultural, literary and political life and its understanding.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :