Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

Yıl 2011 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Câmî-i rûmî (mısrî) ve sa âdetnâme si

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Tezkirelerde çok zaman mahlasdaşlarıyla karıştırılan şâirlerden biri de Câmî-i Mısrî'dir. Şâir hakkında dağınık tezkire bilgileri dışındaki en güvenilir kaynak Sa'âdetnâme adını verdiği Ravzatü'ş-Şühedâ tercümesidir. Yine Mısır'da yaşayan ve kendisi gibi kâtiplikle uğraşan oğlu Kelâmî'nin yeni ortaya çıkan Sehernâmesi'nde de şâir hakkında bazı tamamlayıcı bilgiler mevcuttur. Bu bilgilerden onun Mısır'da sipahi oğlanları zümresinden olduğu, bir veba salgınında 4 oğlunu birden kaybettiği, o sıralarda çıkan bir selde hasar gören Kabe'nin tamiriyle görevlendirildiği, dönüşte de 960/1552-53 yılında Sa'âdetnâme'yi yazdığı anlaşılıyor. Yer yer manzumelerle süslenmiş olan bu hacimli tercüme Ravzatü'ş-Şühedâ'nın en başarılı tercümeleri arasında yer alır. Bunun dışında da bazı şiirlerine muhtelif mecmualarda tesadüf edilen Câmî hakkındaki bilgiler şimdilik bunlardan ibarettir.

Özet İngilizce :

One of the poets whose pseudonyms (mahlas) was confused with other poets' in the classical biographic sourches (tezkires) is Câmî-i Mısrî. Except the disordered/unclassified informations in the Tezkires, the most reliable source on his life is Sa'âdetnâme which is the translation of the Ravzatü'ş-Şühedâ. There is also some complementary information on him in Sehernâme which was written by his son Kelâmî who lived in Egypt and worked as a clerk (kâtip) like his father. It is understood from these information that he was from the military class (sipahî oğlanları) and during a plague epidemic his four sons were died; after this he was appointed with reconstructing the Ka'be which was damaged at that time and after finished this job and returned back in the 960/1552-53 wrote his Sa'âdetnâme. This work which was extented with pieces of poems manzume) is placed among the most successful translations of the Ravzatü'-Şühedâ.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :