Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

Yıl 2011 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An evaluation on selim sırrı (tarcan)s “isveç hatıraları” (memoirs from sweden) in şehbâl magazine

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

In this work, memoirs of Selim Sırrı (Tarcan) about Sweden published in Şehbâl magazine at the beginning of the 20th century are going to be discussed. The purpose of this study is to point out how Selim Sırrı evaluated the city and city life, architecture and public buildings, social life, situation of women, sports, educational and cultural activities, health, charity institutions and winter in Sweden as an Ottoman citizen in the first decade of the 20th century. In other words, it is going to point out an Ottoman's perception of Sweden.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, 20. yüzyılın başında İsveç'te bulunan Selim Sırrı (Tarcan)'ın bu döneme ilişkin kaleme aldığı ve Şehbâl mecmuasında yayınlanan hatıraları değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu çalışmanın amacı; Selim Sırrı (Tarcan)'nın hatıralarından yola çıkarak 20. yüzyılın başında bir Osmanlı vatandaşının, İsveç'teki şehir ve şehir hayatı, mimari ve kamu binaları, sosyal hayat, kadınların durumu, spor, eğitim ve kültür faaliyetleri, sağlık sistemi, hayır kurumları ve kış hayatı hakkındaki izlenimleri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Diğer bir ifadeyle, bir Osmanlı'nın İsveç algısı belirlenmeye çalışılacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :