Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 46 , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üsküdarli aşkî’nin tasavvufî bir mesnevisi: kitâb-i menâzilü’s-sâlikîn-ii

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik Türk edebiyatında en fazla işlenen konulardan biri tasavvuftur. Bu çalışmamıza konu olan “Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn” 16. yüzyıl şâirlerinden Üsküdarlı Aşkî’ye ait tasavvufî konuları ele alan bir eserdir. Eser mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Çalışmamızda eserin müellifi Üsküdarlı Aşkî hakkında kısaca bilgi verilmiş, eserin nüshaları tanıtılmış, muhteva özellikleri değerlendirilmiş ve tespit edilebilen iki nüsha üzerinden transkripsiyonlu metin kurulmuştur.

Özet İngilizce :

One of the most studied topics in Classical Turkish Literature is Sufism (Islamic mysticism ). “Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn” is a work of Üsküdarlı Aşki , one of the poet having lived in 16th century. The work contains mystical topics. It was written by mathnawi verse form. At this study firstly it is given information about Üsküdarlı Aşki, the poet of the work. Then, copies of the work are introduced; contents of the characteristic were assessed and also a transcriptional text was made up two copies, having been able to ascertained.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :