Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 43 , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkmen türkçesinden türkiye türkçesine yapilacak masal çevirilerinde dikkat edilmesi gereken bazi noktalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Sözlü edebiyatın en önemli ürünlerinden olan masallar, o toplumun yaŞayıŞı kadar hayal dünyasını da aksettirir. Özellikle Türk masalları eğlenmek veya hoŞça vakit geçirmek amacıyla anlatılıyormuŞ gibi görünse de aslında çocuklara iyiliğin ödüllendirileceğini, kötünün de mutlaka cezalandırılacağını anlatmanın en etkili aracıdır. Bunun dıŞında toplumun diğer değer yargılarının da gelecek kuŞaklara aktarılmasında önemli role sahiptir. Akraba Türk topluluklarına ait masalların dilimize kazandırılması onları tanımamız açısından önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki Türk masallarının kendisine özgü bir dili vardır. Bu sebeple diğer Türk topluluklarına ait masalların dilimize kazandırılması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunların bir kısmı bizim dilimizin, bir kısmı ise masalın aslından kaynaklanmaktadır. Biz bu çalıŞmada, Kültür Bakanlığınca yayımlanan En Güzel Türkmen Masalları adlı çevirimizden ve hâlen yayıma hazırlamakta olduğumuz yeni Türkmen masallarından çeviri çalıŞmamızdan yaptığımız seçmeler ile çeviri yaparken ortaya çıkan sorunları ve uygulanması gereken çözüm yollarını sunacağız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Some Considerations While Translating Folk Tales From Turkmenish Turkish to Turkey Turkish Folk tales, one of the most important products of oral literature, give information about not only societies’ living but also their dream world. Although Turkish folk tales, especially, seems to be told for fun or enjoy, they are one of the most effective tools to tell children that goodness will be rewarded and evil will be punished. Moreover, folk tales have an important role to transfer societies’ other values to next generations. Translating consanguinous Turkish communities’ tales to our language is very important to recognize them; however, it should be noted that Turkish tales have their own language. Therefore, there are some considerations while translating folk tales to our language. Some of these considerations are due to our language and nature of tales. In this study, we will present problems obtained from comparison of the original tales and translation of tales; and our way of solutions applied to these problems while examining “The Most Famous Turkmenish Folk Tales” published by Ministry of Culture and new Tukmenish tales being prepared for publication.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :