Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 48 , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk dili öğretisi olarak kaşgarlı mahmud ve öğretim metodu açısından dîvânü lugâti’t-türk

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

Dil, insanlar arasında, gerek bireysel gerekse kitlesel iletişimi sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Kültürlerin taşıyıcısı ve temel unsuru olan dil hiçbir zaman durağan halde olmamıştır. Bir milletin duygu ve düşünce hazinesi dil vasıtasıyla nesilden nesle

Özet İngilizce :

Language is used both as tool which supplies individual and also mass communication among people. Language -that is the bearer and the main element of the cultures- has never been constant. The emotional and notional treasure of a nation is transferred from one generation to another via language. Turkish has taken an element from the places where it has passed through the centuries. Dîvânü Lugati’t- Türk, written by Mahmud el-Kasgarî, is considered as one of the most

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :