Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 48 , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Runik harfli türk yazıtlarında ij ünsüzü üzerine

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Dilinin ilk yazılı metinleri runik alfabe ile yazılmıştır. Bu çalışmada, runik harfli Türkçe metinlerde tek işaretle gösterilen “ij” ünsüzünün başka ünsüzlerle değişmeleri incelenmiştir. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarında / ij / ünsüzünün yerine /g/ ünsüzünün kullanıldığı örnekler daha önceki çalışmalarda zikredilmiş ancak diğer yazıtlardaki örneklere değinilmemiştir. Burada, bu iki yazıtla birlikte Göktürk ve Uygurlardan kalan diğer önemli runik harfli Türk yazıtlarında / ij / ünsüzünün yerine hem /g/ ünsüzünün hem de /n/ ünsüzünün kullanıldığı örnekler üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

The first scripts of Turkish language are written by the runic alphabet. In this study, the changing of the “ij” consonant (shown by one mark in Turkist texts with runic letters) with other consonants is analyzed. Examples in which /g/ is used instead of / ij /on the Bilge Kagan and Kül Tigin monuments had been mentioned in previous studies; but examples from other monuments had not been illustrated. In this paper, these two important monuments are analyzed and in addition, examples from other important Turkish runic monuments in which both /n/ and /g/ are used instead of / ij / are evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :