Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 43 , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Peyami safa’nin romanciliğinda cumbadan rumbaya’nin yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ġstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

 

Cumbadan Rumbaya, Peyami Safa‟nın Server Bedi imzasıyla neŞrettiği romanlardan biridir ve yıllar boyunca araŞtırmacılar tarafından “popüler” olarak nitelenerek Peyami Safa‟nın romancılığı içerisindeki yeri göz ardı edilmiŞtir. Oysa ki Peyami Safa‟nın Server Bedi imzasıyla neŞrettiği eserlerde de onun usta romancılığının izlerini görmek mümkündür. Cumbadan Rumbaya, ele aldığı meseleler ve bu meseleleri iŞleyiŞ tarzı bakımından Peyami Safa‟nın romancılığı içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu çalıŞmada, Cumbadan Rumbaya‟nın, her ne kadar Server Bedi imzasıyla yayımlanmıŞ da olsa Peyami Safa‟nın romancılığındaki göz ardı edilemez önemine dikkat çekilirken eserin nitelikli yönleri vurgulanarak söz konusu edilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Cumbadan Rumbaya is one of Peyami Safa‟s novels that were signed under his pen name, “Server Bedi”. Researchers have tended to consider this novel as “popular” and disregard its importance in Safa‟s literary works. Yet, it is possible to see the traces of his mastery in novel writing among his novels that were signed under the name of Server Bedi. Cumbadan Rumbaya is exceptional works among Safa‟s novels with its focus on certain issues as well as with the way these issues are treated. In this paper, the importance of Cumbadan Rumbaya is discussed with an emphasis on the qualified literary aspects of the novel.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :