Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 42 , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karamanlı türkleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı 1
Görüntülenme :
249
DOI :
Özet Türkçe :

Bizans Devleti zamanından 1924 yılına kadar, Orta Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşayan, ana dilleri Türkçe olan, Rumca bilmeyen, Hıristiyan ortodoks inancındaki Karamanlı Türklerinin, paralı asker veya savaş esiri olarak ya da başka sebeplerle Bizans hizmetinde bulunan Türkler oldukları sanılmaktadır. Konuştukları dilin özelliklerine göre atalarının Oğuzlardan oldukları anlaşılıyor. Yunan alfabesiyle yazılmış Karamanlı Türkçesi ilk eserler, 16'ncı yüzyıldan itibaren görülür; matbaanın devreye girmesiyle 17, 18 ve 19'ncu yüzyıllarda yayımlanan eser sayısı gittikçe artar. İlk eserlerin hemen hepsi Yunancadan çevrilmiş dinî içerikli eserlerdir. Fakat sonrakiler arasında din dışı bilgiler içeren, çeviri ve telif eserler yanında, gazete ve dergiler de yayımlandı. Günümüzde, Orta Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, kilise, mezar taşı, çeşme, hamam vs. gibi bazı yapılarda Yunan harfleriyle yazılmış Karamanlı Türkçesi ibarelere rastlanır. Lozan antlaşması kapsamında uygulanan nüfus mübadelesine göre Karamanlı Türkleri 1924 yılında Yunanistan'a gönderilince, Karamanlı Türkçesi yayınlar da sona erdi.

Özet İngilizce :

From Byzantines till 1924 the Karamanli Turks lived in some villages and cities of the central Anatolia. They are Turkish-speaking, Greek Orthodox Christian people, but did not speak Greek. They were probably turkish prisoners or soldiers or found in the military of Byzantines any other reasons. According to the characteristics of their language, their origin is thought to be the Oghus Turks. The early Karamanli Turkish works are seen starting from 16th century; with the beginning of the printing-machine, the number of the printed works increases in the 17th, 18th and 19th centuries. Almost all the early works are translated books from Greek which contain religious subjects. Today in various places of the Central Anatolia, Turkish inscriptions with Greek letters are encountered on some churches, tombstones, fountains, baths etc. According to the people-exchange of the Lausanne Peace Treaty in 1924, the Karamanli Turks were sent to Greece, and so ended the publication in Karamanlı Turkish.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :