Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 46 , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hezârfen hüseyin b. ca'fer istânköyî'nin fihrîsü'l-ervâm adli eserinde geçen bitki adlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1, Türk Dili Bölümü2
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihçi olma yönü ön plana çıkan Hezârfen Hüseyin Efendi’nin tıpla ilgili çalışmaları da kayda değer niteliktedir. Özellikle Osmanlı Türkçesi tıp terimlerinin alfabetik şekilde ortaya konulması konusunda önemli çalışmaları olmuştur. Fihrîsü'l-Ervâm ve Lisânü’l-Etibbâ adını verdiği iki tıp lügati bu konuda ortaya konulmuş önemli eserlerdir. Hezârfen Hüseyin Efendi bu eserlerden Fihrîsü'l-Ervâm’ı yazmasındaki gerekçesini “Anadolu’da bulunan eczacı ve attarların çoğunun Türk olması ve Türkçeden başka lügat bulamamaları, dolayısıyla satın aldıkları bütün ilaçları Türkçe isimleriyle bildikleri fakat fayda ve zararlarını öğrenebilmek için alimlerin yazdıkları ‘Müfredat-ı Tıp’ kitaplarına başvurduklarında Türkçe isimleri ile yazılmadığından bir sözlüğe ihtiyaçları olduğu” şeklinde ifade eder. Yazar Fihrîsü'l-Ervâm’da madde başı olarak verdiği Türkçe bitki isimlerinin dönemine ait tıp kitaplarında başka dillere ait olan karşılıkarını ortaya koyar. Eserde 564 adet Türkçe madde başı bitki adı ve bunların karşılıkları olarak 592 Arapça, 96 Yunanca, 28 Farsça, 3 Süryanice, 10 Hintçe, 3 Çince, 2 İbranice, 4 Berberice kelime kullanılmıştır. Bu makalede dönemin tıp terminoljisi ve Hezârfen Hüseyin Efendi hakkında kısaca bilgi verilmeye, esas olarak da Fihrîsü'l-Ervâm’da madde başı olarak geçen Türkçe bitki adlarının sözlükte verilen yabancı dillerdeki karşılıklarının ortaya konulmasına çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

The overriding aspect of the historian of medicine and related studies Hezarfen Hüseyin Efendi, is worth recording. Definition of the Ottoman Turkish medical terms, especially in the important work that has been alphabetical. Fihrîsü'l-Ervâm and Lisânü'l- Etibbâ called two medical introduced the important works on this subject. Hüseyin Efendi, the reason this works Hezarfen Fihrîsü'l-Ervâm'ı in herbalists many Turks in Anatolia, pharmacists, and other than Turkish, Glossary, and have not found to be, so they buy the benefits and los Medical Curriculum with the names of the books when they apply Turkish clobber that needs a dictionary," as a means. Author Fihrîsü’l- Ervâm in the names of plant material as the head of the Turkish and other languages that belong to the period corresponding to the medical textbooks reveals. The piece 564 per item and one Turkish word given as equivalents of these words 569 Arabic, 96 Greek, 28 Persian, 3 Syriac, 10 Hindi, 3 Chinese, 2 Hebrew, 4 Berber words used. This article is a brief period to provide information about medical terminoljisi and Hezârfen Hüseyin Efendi, mainly as the head of the Fihrîsü'l-Ervâm'da material provisions of the Turkish implementation in other languages will be studied given the dictionary of plant names.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :