Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 43 , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski anadolu türkçesi döneminde yapilan kabus-nâme çevirileri üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

Kabus-nâme, Keykavus bin İskender‟in M. 1082 yılında oğlu Gîlân ġah için kaleme aldığı nasihatname-siyasetname türünde Farsça bir kitaptır. Kırk dört bölümden oluĢan bu eserde hayatın her alanında kullanılabilecek yararlı ve gerekli bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerin bir kısmı Şu alanlardadır: Satranç oynamak, latife yapmak, yıkanmak, av avlamak, top oynamak, cariye ve köle almak, at cinsleri, tıp, astroloji ve hendese gibi ilimlere vâkıf olmak, padiĢahlık ve vezirlik gibi idari makamlara hazır olmak vs. Fars edebiyatının temel eserlerinden biri olan Kabus-nâme Eski Anadolu Türkçesi döneminde (13-15. yüzyıl) farklı mütercimler tarafından altı kez Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu makalede yukarıda adları geçen çeviriler ana hatlarıyla tanıtılacak, çeviri nüshaları hakkında örneklerle birliktebilgi verilecek ve eserlerin çeviri yöntemleri hakkında bazı karşılaştırmalarda bulunulmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Qabusname, is a kind of travelogue book written in Persian Language by Alexander‟s son Keykavus in 1082 on behalf of his son Gilan Shah. This work that comprises from fourty chapters occupies lots of fundamental and beneficial instructions that can be applied in any field in daily life. Some of those informations are about playing chess, larking, bathing, hunting, playing ball, having a concubine and slave, understanding horse breeds, medicine, astrology, sciences such as geometry, and being prepared for the administrive authority like becoming vizier or king. Qabusname which is one of the basic pieces of Persian Literature is translated six times to Turkish Language in Old Anatolian Turkish Epoch that embraces from 13 century till 15century by different translators. In this article all those translations that we mentioned is going to be introduced in outlines, enligtened about translation copies, given examples from those copies, attempted to comparisons about translation techniques in those works.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :