Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 48 , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eşik kavramı ve tanpınar’ın saatleri ayarlama enstitüsü adlı romanında bu kavramın görüntü biçimi: “muaddel saatler”/ “muaddel aydınlar”

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Mehmet Kaplan’ın “bir kültür milliyetçisi”olarak nitelediği Tanpınar, tarih, sanat eserleri ve gelenekleri cemiyetin süreklilik şuurunu yaratacak unsurlar arasında sayar. Bu bakış açısı sanatçının şiir, hikâye ve romanlarında Bergson’un süreklilik kavramıyla benzerlik gösteren bir “zaman” algısının doğmasına olanak sağlar. Batı’nın Rönesans, Reform hareketleri sonucunda “modern” olması karşısında kendini yenileme amacıyla ıslahatlar gerçekleştiren Osmanlı yönetici ve aydınları toplumun gelenekle bağlarının zayıflamasına, eski-yeni arasında sıkışmış düalist bir zihniyetin doğmasına neden olmuştur. “Eşik” kavramı diye adlandırılabilecek bu durumu Tanpınar –diğer eserlerinden farklı olarak- Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanda ironik bir biçimde irdeler. Bu çalışmada genel anlamda “eşik” kavramından yola çıkılarak Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanın yoğun simgelerle örülmüş yapısı çözümlenmeye çalışılacaktır

Özet İngilizce :

Tanpınar who had been named by Mehmet Kaplan as “a cultural nationalist” counts history, arts and traditions as creative elements of continiuity of community. This perspective, in Tanpınar’s poetries, stories and novels, provides possibility of time sense that is similiar to continiuity concept of Bergson. Against of western modernization thanks to Rebirth and Reform Movements Ottoman had carried out reforms for self-renovation. After reforms, Ottoman administators and intellectuals had become away to traditions and that caused a düalist mentality which is sequeezed between new and old. This situation can be explained as “The Threshold”. Unlike his other works, in his “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” novel, Tanpınar examines this situation ironically. In this work, generally, by starting over “The Threshold” concept we

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :