Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 46 , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Emrî dîvâni’nda halk kültürü

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi1, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü2
Görüntülenme :
242
DOI :
Özet Türkçe :

Birçok sanat dalında olduğu gibi Türk edebiyatı da tarihî gelişiminde içinde doğup geliştiği toplumun kültürel değerlerinden etkilenerek şekillenmiştir. Bu etkiyi edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahip olan klâsik Türk edebiyatı geleneğinde yetişen şairlerin eserlerinde de görmek mümkündür. 16. yüzyıl klâsik Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden olan Emrî de halk kültürüne ait birçok unsuru, çeşitli edebî sanatlar ve mazmunlarla birlikte şiirlerinde büyük bir başarıyla kullanmıştır. Bu çalışmada Emrî Dîvânı’ndaki halk kültürüne ait çeşitli unsurlar tespit edilerek bunlar üzerinde birtakım değerlendirmeler yapılmıştır.

Özet İngilizce :

As in many branches of art history in the development of the Turkish literature was born and developed in a society shaped by the influence of cultural values. This effect, which has an important place in literary history, the tradition of divan literature in the works of poets is possible to see that grow. Emri, one of the leading poets of the 16th century’s classical Turkish literature, has also used many elements of folk culture with images of a variety of literary arts and poetry with great success.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :