Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 42 , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çaştani bey hikâyesi’ndeki ikilemeler ve türkçede ikilemelerin eskiliği meselesi

Yazar kurumları :
GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Dilin anlatım gücünü ortaya koyan önemli unsurlardan biri olan ikilemeler, Orhun Abideleri‟nden başlamak üzere, Türkçenin hemen her döneminde varlığını sürdürmüştür. Tarihî çizgiye bakıldığında, özellikle Uygur Türkçesi döneminde ikilemelerin oldukça yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu yazıda, Türkçede ikilemelerin eskiliği meselesi üzerinde durulurken, Uygur dönemi eserlerinden olan Çaştani Bey Hikâyesi merkeze alınmış ve eserdeki ikilemelerin izi sürülmüştür. Fakat bu yapılırken söz konusu eserde geçen ikilemelerin sadece bir dizini yapılmamış; ikilemeleri oluşturan kelimelerin anlamsal özellikleri hakkında notlara da yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Reduplication, one of the significant factor that shows the power of expression of the language, exist almost in every term of Turkish language and it also goes back to Orhun Monuments. When we look at all through the history, it is clearly seen that reduplication is extensively used in Uygur Turkish period. In this article while emphasizing the ancientness of reduplication issue, ÇaĢtani Bey Story, one of the work of Uygur period, was centred and the traces of reduplication was followed in this work. Yet while doing this, reduplication passing in the stated work, only an index wasn‟t done; and the notes about the semantic features of the words forming reduplication was featured.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :