Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 45 , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

About mahremî’s poems mahremî’nin şiirlerine dair murat a. karavelioğlu özet

Yazar kurumları :
Istanbul University Faculty of Letters Department of Turkish Language and Literature1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Şehnâme, Şütürnâme, Mecmau’l-letâyif ve Tarabü’l-mecâlis adlarında dört eseri bugün elde bulunan Mahremî’nin mürettep bir divanı bulunmamaktadır. Anılan eserlerin son üçünden kaynaklarda hiç söz edilmediği görülür. Basitnâme adlı sade Türkçe şiirlerini topladığı bir eserinden söz edilse de böyle bir eser henüz ele geçmiş değildir. Şairin hayatı ve eserleri hakkındaki bu mahdut ve eksik bilgiler, hayatının son yıllarını İstanbul’dan uzakta geçirmiş olmasının yanı sıra ani ölümü ile açıklanabilir. Çeşitli mecmua, katalog ve tezkirelerde az sayıda şiiri olduğu bilinmektedir. Bu şiirlere bakıldığında onun, son derece kuvvetli bir şair olduğu anlaşıldığı gibi özellikle kaside yazmakta başarılı olduğu görülmektedir. Elde bulunan bu şiirlerden bir mecmuada bulunan otuz dört kasidesi ile üç terci-bendi yayımlanmıştır. Tezkirelerdeki bir iki manzumesi de bunlara eklenebilir. Şiirlerine topyekûn bakıldığında şair hakkında çok kıymetli bilgilere ulaşılacağı muhakkaktır. Bu makalede, söz konusu metinler çeşitli yönleriyle ayrılmış ve çok yönlü olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mahremî whose four works named Şehnâme, Şütürnâme, Mecmau’l-letâyif ve Tarabü’l-mecâlis are possessed today does not have a reorganized divan. It is seen the the last three of the mentioned work are never noted in resources. No matter a work which he collected his simple Turkish poems named Basitnâmeis mentioned, such a work has not been obtained yet. These restricted and missing knowledge about the life and the works of the poet can be explained with his being away from Istanbul in the last years of his life and with his sudden death. It is known that he has a limited number of poems in various periodicals, catalogues and biographies. When these poems are read, it is found out that he is a highly strong poet and especially he is successful in writing odes. Of these poems possessed, thirty four odes and three terci-bents which are in a periodical were published. His one or two poems in a biography can not added to these. When his poems are studied altogether, it is certain to reach valuable knowledge about the poet. In this paper, the texts in question were divided with their various aspects and tried to be evaluated ambidextrously.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :