Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 55

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi ve türkiye’deki uygulamaların tespitine yönelik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin politika ve uygulamalar, ilgili literatürde ve özellikle gelişmiş ülkelerdeki büyük işletmelerce, rekabetçi pozisyonlarını koruma ve sürdürme açısından önemli hususlar olarak değerlendirilmekte ve son yıllarda sıkça incelenen konular arasında yer almaktadır. Türkiye’de ise, üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi konusuna ilişkin çalışmaların oldukça sınırlı olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada, İstanbul’da faaliyet gösteren yerel ve uluslararası işletmelerin üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesinde izledikleri politika ve uygulamaların neler olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmış, bu çerçevede işletmeler arasındaki uygulama faklılıkları irdelenmiştir.
Araştırma bulgularına göre, üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde her iki guruptaki işletmelerin genelde yerel şartları dikkate aldıkları ve ücret paketi içinde değişken ücret, yan ödeme ve yararların toplam ücret içindeki ağırlığının işletmelerin uluslararası olup olmamasına göre anlamlı düzeyde bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Sonuç itibariyle, ülkemizde faaliyet gösteren her iki grup işletmelerin üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin politika ve uygulamalarında, daha rekabetçi, çağdaş ve yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

The policy and the practice related to the compensation of executives are among the main subjects that were evaluated and studied frequently in recent years in the relevant literature and especially by the big companies in the developed countries for preserving and sustaining competitive position. But, in Turkey, it has been observed that the studies about compensation of executives are quite limited. In this study, it has been endeavored to explore the policy and practices related to the compensation of executives of domestic and international companies which are active in Istanbul; and, the differentiation of the applications among the companies has been reiterated within this framework.
According to research findings, both domestic and international companies generally consider local conditions to the compensation of executives and it has been disclosed that the variable pay, perks and benefits’ weight in the total compensation package had not displayed the differentiation at meaningful /considerable levels whether they were international company or not was discovered as an additional finding.
As a result, it is possible to affirm that there is a need for more competitive, modern and new approaches for the policy and the application related to the compensation of executives in both group of companies which are active in our country.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :