Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülkemizde kobi’lerde iş sağlığı ve güvenliği: ab ülkeleriyle karşılaştırmalı bir inceleme

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde isletmelerin % 99’u elliden az çalısan istihdam etmekte, is kazalarının % 61’i elliden az çalısanı olan isletmelerde meydana gelmektedir. Kayıtlara geçmeyen is kazalarının da küçük isletmelerde daha fazla olduğu bilinmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde de KOBİ’ler is kazalarının % 82’sinden sorumludur. Fakat Birlik üyesi endüstrilesmis ülkelerde, hem önleyici mevzuatın kapsamı KOBİ’leri içerecek sekilde genis tutulmakta hem de KOBİ’lerde is sağlığı ve güvenliğini destekleyici farklı metodlar gelistirilmektedir. Bu önlemler son yıllarda Birlik genelinde is kazası sayısının azalmasında önemli bir etken olmustur.
Ülkemizde ise elliden az isçi çalıstıran isletmeler is sağlığı ve güvenliği uzmanı, isyeri hekimi, is sağlığı ve güvenliği kurulu gibi zorunluluklardan muaf tutulmaktadır. Bunların is sağlığı ve güvenliği hizmetlerine kolaylıkla ulasabileceği sistemli bir yapı da olusturulmamıstır. İs sağlığı ve güvenliğini düzeyini gelistirmek için, öncelikle mevzuatımızda KOBİ’leri kapsam dısında bırakan kısıtlayıcı hükümler kaldırılmalıdır. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri kurularak, KOBİ’lerin risk durumu ve büyüklüğüne göre değisen sürelerde yararlanmalarının zorunlu tutulması; ayrıca eğitim, arastırma, belgelendirme, proje gelistirme gibi KOBİ’ler için etkin önlemler gelistirebilecek bir ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsünün kurulması gerekmektedir.

Özet İngilizce :

In Turkey 99% of the enterprises employ less than fifty workers, 61% of occupational accidents occur in enterprises having less than fifty workers. It is known that off–the–record accidents are also high in number in small enterprises. In European Union countries as well, SMEs are responsible for 82% of occupational accidents. However in industrialized European Union member countries, not only the preventive legislation is widened to cover SMEs but also different methods are developed to support occupational health and safety in SMEs. These measurements have recently been significant elements in decreasing the number of occupational accidents.
In our country on the other hand, enterprises having less than 50 workers are exempt from obligations such as employing an occupational health and safety expert, occupational doctor or assembling an occupational health and safety committee. There is not a systematic structure for SMEs’ easy access to occupational health and safety services either. First of all, restrictive provisions which discard SMEs in our legislation should be eliminated so as to improve occupational health and safety level. Cooperative health and safety units should be established and SMEs should be obliged to benefit from them in varying periods depending on their size and risk status; moreover a national Occupational Health and Safety Institute capable of developing active measurements for SMEs to improve occupational health and safety activities such as training, research, documentation, project development should be established.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :