Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 60

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de özürlülere yönelik yasal düzenlemeler

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Çağdaş ülkelerde, özürlü bireylerin hayatın her yönüne eşit katılım imkânı ile bağımlı olmadan yaşama olanaklarına kavuşturulması doğrultusunda devletlere önemli sorumluluklar yüklenmekte, özürlü bireylerin hakları yasal düzenlemelerle güvence altına alınmaktadır. Türkiye'de ise, özürlü bireylerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili pek çok yasal düzenlemeden söz edilebilir. Ancak mevzuatımızda büyük bir dağınıklık söz konusudur. Çalışmanın amacı ise bu bağlamda, özürlülere yönelik ülkemizdeki dağınık mevzuatın konuları açısından bir arada ve topluca değerlendirilmesidir. Anayasamız özürlü bireylere yönelik diğer yasal düzenlemelere hukuki bir dayanak sağlayan maddeleri nedeniyle ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu özürlü bireylerin haklarını koruma altına alan özel bir yasal düzenleme olarak ülkemizdeki diğer yasal metinlerden ayrılarak öne çıkmaktadır. Bu temel gerekçeden hareketle çalışmamızda özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ele alınırken ilk olarak Anayasamızdaki düzenlemelere değinilmiş ardından 5378 sayılı Özürlüler Kanununun eğitime, istihdama vb. alanlara yönelik düzenlemeleri ayrıntılı bir biçimde irdelenmiştir. Konunun açıklanmasında gerekli görüldükçe diğer yasal metinlerden de yararlanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In modern societies, the governments have the responsibility for pledging equal rights and opportunities, which have been assured by laws and regulations, in all aspects of life for the disabled to act independently. This is also true in Turkey, where there are many regulations related directly or indirectly to disabled people. However, the rules and regulations on disabled people are fairly disorganized. The aim of this study is to evaluate these scattered regulations in our country and study them as a whole. Constitutional Law, which provides a basis for all legislative laws and regulations, and Disabled People Law 5378 are two distinctive Laws that take the rights of disabled people under protection in our country. This study focuses on the regulations towards disabled people by considering the rationale given above. Firstly, the laws and regulations embraced within the constitutional law are discussed, and then the Disabled People law 5378 is debated in detail in terms of its regulations regarding education, employment and similar issues. In order to explain and clarify the subjects some legal documents and texts were used in this study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :