Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de gelir eşitsizliği ve yoksulluk

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çözüm bekleyen önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin hayat standartlarını yakalama arzusunun gerçekleşebilmesi için, öncelikle ekonomik gelişmenin nimetlerinin toplumsal sınıflar ve bireyler arasında âdil paylaşılması gerekir. Bir ülkede bu paylaşımın ne kadar âdil olduğunu ortaya koyan en önemli göstergeler; gelir dağılımı ve yoksulluk verileridir. Bu çalışmada amaç; Türkiye'de gelir eşitsizliği ve yoksullukla ilgili durum analizi yaparak, Türkiye'nin özellikle OECD ülkeleri içindeki konumunu değerlendirmektir. Türkiye gelir eşitsizliği ve yoksulluk açısından gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça dezavantajlı bir konumdadır. Ülke genelini kapsayan gelir dağılımına ait verilerin üretilmeye başlandığı 1960'lı yıllardan günümüze gelir eşitsizliğinde anlamlı bir iyileşmenin gerçekleşmemesi; Türkiye'de siyasî iktidarların gelir dağılımında adaleti sağlama ve yoksullukla mücadele amacıyla uygulanan sosyal politikalara yeterince ağırlık vermediklerini göstermektedir. 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünyada etkilerini belirgin bir şekilde hissettiren küresel ekonomik krizin ülkemize ilk yansımaları gelir eşitsizliği ve yoksulluk açısından olumsuz bir konjonktüre girildiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

Income inequality and poverty are among the most important problems awaiting a solution in Turkey as well as in the world. In order to realize their goal to attain the life standards in developed ones, developing countries have to distribute the blessings of economic growth fairly among societal classes and individuals. The most important indicators that show the level of fairness of this distribution are income distribution and poverty data. The purpose of this paper is to analyze the situation in Turkey in terms of income inequality and poverty and to assess Turkey's status among OECD countries in particular. When compared with developed countries in terms of income inequality and poverty, Turkey is in a rather disadvantageous position. No significant improvement has been witnessed in income inequality since 1980s when nationwide income distribution data came to be produced, which is an indicator that governments have not given sufficient weight to social policies that aim to fight with poverty and to ensure fair distribution of income. Reflections of the global economic crisis than broke out in the last quarter of 2008, which has global repercussions, mean that the conjuncture is not favorable in terms of income inequality and poverty. During this period, comprehensive measures which aim to fight with unemployment and poverty have to be put into practice so that poverty, triggered by urban unemployment in particular, does not threaten social peace and political stability in the country.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :