Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 60

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarcılık sektörünün enformel boyutu üzerine bir araştırma: yalova örneği

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Kayıt dışı ekonomi gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sorunu olduğu gibi, gelişmiş olan ülkelerin de sorunu olmaktadır. Günümüzde ülke ekonomilerini tehdit edecek boyutlara ulaşan kayıt dışılık, ülkemizin ekonomik gündeminde de önemli bir yer tutmaktadır. Kayıt dışılık, Türkiye'nin gelişmesinde önemli bir engel olarak görülmüş olup, kalkınma planlarında çözümüne dönük stratejiler üretilmiştir. Türkiye'de kayıt dışılık, her sektörde farklı oranlarda var olmakla birlikte, tarım sektöründe yoğun olarak görülmektedir. Tarım sektörünün gelişmiş olan ülkelere kıyasla verimsiz ve fazlaca kayıt dışı olması, Türkiye'nin göç, işsizlik ve kentleşme gibi sosyal ve ekonomik sorunlarını da büyütmektedir. Bu araştırmanın amacı, Yalova ilinde tarım ürünleri satan pazarcıların kayıt dışılığının boyutunu araştırmaktır. Bu araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kayıt dışı kavramı, kayıt dışına iten sebepler, kayıt dışının özellikleri ve etkileri incelenmiştir. İkinci bölümde, hem tarım hem de pazarcılık sektörünün istihdam ve kayıt dışı durumu değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise yapılan saha çalışması SPSS 17 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Informal economy is not only a problem of developed countries but also developing countries. Informality, became an important threat for the country economies, has a significant impact on Turkey's economy. It is mentioned to solve in the development plans since informal economy is seen an obstacle in the developing of country. The agriculture is the most pervasive sector in the informal economy in Turkey. Because of the agriculture sector is unproductive and high level informal compared to the developed countries, it triggers many social and economic problems such as migration, unemployment and urbanization. The aim of this paper is to investigate the dimensions of the informality for the sellers of the agriculture sector in Yalova city. The paper consists of 3 parts. In the first part of the paper, the definition of informality concept and the features, effects and drivers of the informal economy are examined. In the second part, the sector of the sellers in agriculture sector is to be investigated. In the final part, the survey, is implemented in the Yalova city, is studied and evaluated by using SPSS 17 statistic program.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :