Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme ve refah devletleri üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, ÇEEİ Bölümü1
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

II. Dünya Savası sonrası ile Küresellesmenin basladığı 1970’li yıllar arasında kalan dönem, birçok gelismis ülke için Altın Çağ’ın yasandığı, son derece gelismis sosyal politika düzenlemelerinin ve uygulamalarının ortaya çıktığı, ulusal modern refah devletlerinin doğduğu bir dönem olmustur. Ancak, küresellesme ile birlikte sosyal politikalardaki gelisme neredeyse durma noktasına gelmis, bir gerileme sürecine girilmistir. Yeni dönemin zihniyet yapısı, sosyal politikaları ve bunların uygulayıcısı olan refah devletlerini zayıflatacak/gözden düsürecek arayıslar içine girmistir. Yoğun bir uluslararasılasma ve rekabet ortamında, gelismis ve gelismekte olan ülkeler sosyal politikalar açısından “dibe doğru bir yarısa” yönlendirilmistir.
Bu makalede, küresellesmenin refah devletleri ve refah rejimleri açısından etkileri tartısılmakta, ardından küresellesme ile birlikte nelerin değistiği üzerinde durulmaktadır. Değisen kosullar, özellikle dört baslık altında toplanmıstır. Bunlar; sosyalist bir alternatifin çöküsü, liberalizmin (Yeni Sağ’ın) yeniden yükselise geçisi, ekonominin küresellesmesi, ulus devletin ve ulus egemenliğinin zayıflaması olarak tespit edilmistir. Değisimin sosyal politikaların geleceğini nasıl etkileyeceği sorusu ise, bir baska tartısma konusu olarak bu çalısmada incelenmistir.

Özet İngilizce :

Remaining period between Second World War and the beginning of globalization in 1970s has been considered as “the Golden Age” for most developing countries. Developed social policy regulations and applications, and birth of national modern welfare states were some of the features of this period. But developments in social policy have almost come to a standstill with globalization, and have been entered into a recession. The structure of new era’s philosophy has undermined social policy implementations of welfare states. Developed and developing countries, in the context of social policies, have been forwarded into a “race to the bottom” with an intense internationalism and competitive environment.
In this article, the impact of globalization in the context of welfare states and welfare regimes are discussed, then the changes with globalization is analyzed. Changing conditions after globalization categorized under four headings. These are identified as; the collapse of a socialist alternative, liberalism’s (new right wing’s) transition to rise again, globalization of economy, the weakening of national state and national sovereignty. The question how the change will affect the social policies’ future is examined as another topic of discussion in this article.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :