Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işyerinde psikolojik taciz olgusu: niteliği, yaygınlığı ve mücadele stratejisi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, ÇEEİ Bölümü1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Psikolojik taciz büyük ölçüde bir amirin astına veya bir kisinin çalısma arkadaslarına karsı agresif davranıslarını ve psikolojik tacizlerini tanımlayan bir kavram olarak kabul edilmektedir. Đsyerinde psikolojik taciz son 10 yıllık dönemde ön plana çıkmıs karmasık bir problem alanıdır. Buna karsılık, psikolojik taciz günümüzde organizasyonlar için marjinal bir olgu değildir. En hızlı genisleyen isyeri siddet davranısı biçimidir. Psikolojik taciz, Leymann tarafından tanımlanan 45 farklı tutum ve davranıs biçimde amir, çalısma arkadası ve astlardan kaynaklanabilmektedir. Psikolojik tacize yol açan çesitli risk faktörleri mevcuttur. Bireysel, durumsal ve örgütsel faktörlerle psikolojik taciz arasındaki iliskinin niteliği bir ölçüde yorumlamaya açıktır. Bu makalenin amacı, psikolojik taciz olgusunu farklı perspektifler açısından değerlendirmektir.

Özet İngilizce :

Mobbing is largely recognized as identifying aggressive actions and psychological assault by a superior against a subordinate or a person against a colleague. Workplace mobbing has emerged over the past ten years as a complex problem. However, mobbing is not a marginal phenomenon in today's organizations. It is the fastest–growing form of workplace violence. Mobbing stems from superiors, coworkers or subordinates in 45 different forms classified by Leymann. There are several risk factors for mobbing. The nature of relationship between individual, situational and organizational variables, and mobbing is, to some degree, open to interpretation. The purpose of this work is to explain the phenomenon of workplace mobbing from different perspectives.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :