Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hasta memnuniyeti: kamu hastaneleri üzerine bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi İİBF şletme Bölümü1, Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlık sektöründe kalite anlayışının gelişmesiyle birlikte, hizmet kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olan "hasta memnuniyeti" kavramı da önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye'deki kamu hastanelerinde hasta memnuniyeti, SERVQUAL yöntemi esas alınarak, ölçülmeye çalışılmıştır. Buna göre hasta memnuniyeti beş faktörde ele alınmıştır. Bu faktörler somut (elle tutulur) unsurlar, güvenilirlik, cevap verme, empati ve güvendir. Ayrıca hastalara genel olarak aldıkları hizmetten memnun olup olmadıkları da sorulmuştur. Araştırma hastaların, hastanelerden veya hastane yönetimlerinden ziyade doktorlardan memnuniyetine odaklanmıştır.

Özet İngilizce :

Patient satisfaction has been given a significant importance due to the progress in quality movement in the healthcare sector. In this study, the patient satisfaction in the public hospitals has been analyzed through modified version of SERVQUAL method. According to the method, the patient satisfaction is composed of five factors namely tangible factors, assurance, responsiveness, reliability and empathy. Apart from that, the overall satisfaction level of the patients has been analyzed as well. This study has been focused on the patients' contentment of their doctors' rather than their satisfaction of the hospitals.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :