Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel olarak işsizlik sigortası ve türkiye’deki durumu: eleştiriler ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, ÇEEİ Bölümü1, Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğrencisi2
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

İssizlik sigortası, modern anlamda 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın baslarında sekil almaya baslamıstır. Birinci Dünya Savası, 1929 Ekonomik Buhranı ve İkinci Dünya Savası’nın etkileri ile de dünyada önemli bir sosyal güvenlik aygıtı haline gelmistir. Türkiye’de ise issizlik sigortası, çesitli nedenlerden dolayı ancak 1999 yılında 4447 sayılı Yasa ile ortaya çıkabilmistir.
Bu çalısma, issizlik sigortasının temel özelliklerine değinmektedir. Bu anlamda, çalısma 4447 sayılı Yasa’nın issizlik sigortası ile ilgili kısmını ele almaktadır. Diğer taraftan Yasa’ya karsı ifade edilen elestirileri ortaya koymakta ve bu elestirilerin çözüm noktalarına değinmektedir. Bu çerçevede, çalısmada genel olarak issizlik sigortası kavramı, kapsamı ve temel özellikleri ile birlikte, issizlik sigortasının tarihsel gelisimine ve dünyadaki bazı uygulamalarına yer verilmektedir.

Özet İngilizce :

Unemployment insurance has begun to take shape by the end of 19th and the beginning of 20th centuries. It has become a crucial social security instrument throughout the world as a result of the effects of World War I, 1929 Great Depression, and World War II. In Turkey it comes into being just in 1999 by no. 4447 Act due to some different reasons.
This work is about the essential characters of unemployment insurance. In this sense, it deals with the articles of no. 4447 Act related to unemployment insurance. It also displays the critics towards to the Act, and mentions about the solutions of problems indicated by the critics. In this frame, this work introduces historical development, and some worldwide application of unemployment insurance as well as the concept (as general), the extent, and main characters of it.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :