Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel olarak hizmet içi eğitim: ülker şirketler topluluğu hizmet içi eğitim süreci ve uygulamaları

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
268
DOI :
Özet Türkçe :

Nasıl ki sanayi devrimi, günümüzün çalışma hayatının şekillenmesindeki unsurları ortaya çıkardıysa, özellikle 1980'li yıllardan itibaren küreselleşme olgusunun da çarpan görevi görmesiyle birlikte meydana gelen teknoloji ve bilgi devrimi, çalışma hayatının tüm katmanlarını etkisi altına almıştır. Tüm bu gelişmeler, acımasız rekabet ortamının getirmiş olduğu olumsuz şartları da yanına alarak, işletmeleri varlıklarını sürdürme noktasında zorunlu bir uyum sürecine sevk etmiştir. Bu uyumu sağlamanın yolu ise, çalışanlarına gerekli olan eğitimi vermekten ve dolayısıyla onların nitelik ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktan geçmektedir. Hizmet öncesi alınan eğitimin, çalışma hayatında yeterli olmadığının görülmesi üzerine, son yıllarda uygulama safhasında da yoğun olarak görülen hizmet içi eğitim, söz konusu eşgüdümün sağlanmasında en önemli ve etken unsurlardan biri olarak ön plana çıkmıştır. Çalışanların sahip olduğu teorik bilgilerin üzerine hizmet içi eğitim uygulamaları vasıtasıyla inşa edilen pratik bilgiler, mikro anlamda çalışanların yeteneklerinin ve niteliklerinin gelişmesini ve yeni çalışma şart ve gelişmelerine uyum sağlamalarını; makro anlamda ise işletmelerin verimliliklerinin artmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, hizmet içi eğitim uygulamalar günümüzün gelişen ve değişen dünyasına işletmelerin uyum sağlama sürecinde başvurdukları en önemli mekanizmaların başında gelmektedir.

Özet İngilizce :

Just as Industrial Revolution revealed the elements that shaped the recent conditions of working life, especially since 1980s technology and information age, which were arised from the globalization phenomenon's bending mission, affected all the layers of the working life. All these developments, taking along cruel competition environment's negative aspects pushed enterprises into a mandatory adaptation process in order to carry on their existences. Hence firms give efficient in–service trainings so as to improve their employees' qualities and skills. As it is seen that pre–service training is not adequate in labor life, in–service training, which is seen densely in implementation phase, came into prominence as one of the important elements to supply the said accordance. Practical knowledge that has been built on the theoretical knowledge, that employees have, via in–service training applications, in micro content, provide that the employees develop their abilities and qualities; and to harmonize with the new working circumstances and developments; also in macro content, provide the businesses to raise their efficiency. Hence, in–service training applications into the developing and changing world are the prominent mechanism of enterprises that apply in adjustment process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :