Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuğunu sokakta çalıştıran anlelerin sosyo–ekonomik profili, tutum ve beklentileri

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmadamada, Sivas Merkez İlçe'de sokakta çalıştırılamlan çocukların ve ailelerinin genel bir profilini çıkarmak, ailelerinin sosyo–ekonomik yapısını ve çocuğun çalıştırılmasına ilişkin ebeveynin tutumlararın belirlenmesi amaçlanmıştırr. Araştırmarma, mevcut durumun tespiti ile sınırlı tutulmuş, çocuğun sokakta çaıştırılmasındaki nedensel değişkenlerin belirlenmesi ve değikenler arasında bağıntı incelemesine girilmemiştir. Çalışmada elde edilen bulguların başında, sorunun temelinde sanıldığınınn aksine sadece ekonomik yetersizlik bulunmadığı tespiti gelmektedir. Sorunun boyutunun genişlemesinde ciddi anlamda bir eğitim ve bilinç yetersizliği bulunduğu, ebeveynlerin bu yolla özellikle erkek çocukların eğitme amacı güttükleri, çocuklarına "girişimcilik" öğretme, "gözü açık" ve "iş bitiren" niteliği kazandırarak toplumsal yaşamda aktif ve katılımcı olmalarını sağlama istekleri olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study has aimed in drawing a general profile of the children who has been employed in street works in the Central Town of Sivas city, and their families; and in determining the socio–economic structure of the parents and the attitude taken by them on the employment of their children. The study has been limited to the identification of the existing situation, and does not attempt to determine the casual variables in the employment of children at streets, and the relation between the variables. The most significant finding obtained in this study is, contrary to what is belief that the problem is not mainly caused by the economic poverty. It has been seen that extension of the problem is due to a severe lack of education and awareness, that the parents has, in this way, intended to train their male children in particular, and that this is for the most part caused by the parents' wish to teach their children the principles of "entrepreneurship" and to make them socially active and participative rendering them "shrewd" and "go–getter".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :