Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevre sorunlarının yerel özellikleri ve üsküdar örneği

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi İktisat Enstitüsü2
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

Çevre sorunlarının önlenmesi ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi sorumlulukları bulunan yerel yönetimlerde bulunması gereken kimi özellikler vardır. Yerel yönetimler, öncelikle "demokratik", "özerk", ve "saydam" bir yapıya sahip olmalıdır. Yerel yönetimler, hizmet ettikleri yerin sosyal ve çevresel özelliklerine uygun bir çevre politikası geliştirmeli ve yaşama geçirmelidir. Bunu yapabilmek için, özerk bir yapıya sahip olmalıdır. Toplumun ve çevrenin yerel özelliklerini dikkate alarak geliştirdikleri çevre politikasını, merkezi yönetimin olumsuz karışması olmaksızın yaşama geçirebilmek için "özerk" bir yönetim yapısına sahip olmalıdır. Çevre sorunları, insanın yaşamla ilgili etkinliklerinden kaynaklanmaktadır. Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları, daha da önemlisi temel varlık nedenleri, insan yaşamı ve insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesiyle ilgilidir. Bu yüzden yerel yönetimler dışarıda bırakılarak çevrenin korunması ve geliştirilmesi olanaklı değildir. Çevre sorunlarının başlıca nedeni olan insan etkinliklerinin büyük bir çoğunluğu, belediyelerin yetki sınırları içinde, ya belediyelerin izni ve denetimi altında ya da doğrudan doğruya belediyelerce gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada Üsküdar ilçesindeki çevre sorunları ele alınmakta ve Üsküdar Belediyesi tarafından yürütülen çevre koruma çalışmaları incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Local administrations should establish regulations in accordance with the needs of their neighborhood so as to meet needs of local environment. In order to implicate these rules local administrations have autonom structures that will be built more dependent from central government. This would obviously enable them to make faster and more efficient decisions. Environmental problems stem from human activities. One of the most important reasons for local administrations to exist is to improve the quality of human life. Therefore it is impossible to find a solution to environmental problems without the participation of local governments. Activities that cause environmental problems occasionally occur in areas that are under the responsibility of local administrations. Local administrations should have some qualities in order to prevent environmental problems and improve its conditions. Local governments should have structures that are democratic, autonom and transparent. In this study, environmental problems in District Government Üsküdar and environmental protection affairs executed by Üsküdar Municipality are analysed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :