Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin işletmelerin strateji ve maliyetleri üzerine etkileri

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, ÇEEİ Bölümü1, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
223
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren çalısma hayatında meydana gelen köklü değisiklikler, toplumsal yapının tüm katmanları üzerinde önemli etkiler meydana getirmis ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçis süreci yasanmaya baslanmıstır. Bu süreç; bireylerden firmalara, sektörlerden ekonomilere, sosyo–ekonomik hayatın mikro/makro bazda her alanını önemli ölçüde tekrardan yapılandırmaktadır. Đsletmeler, bilgi toplumuna uyum sağlamada geleneksel anlayısları terk etmeye baslamıs; bilgi ve teknoloji temelli stratejilere doğru yönelmislerdir. Bilisim teknolojilerindeki akıl almaz ilerleme süreci ise, isletmelerin stratejilerine ve maliyetlerine doğrudan ve dolaylı etkiler yaratmıstır. Bu bağlamda, isletmeler stratejilerini yeniden yapılandırmakta ve üretim süreci ile ilgili her asamada maliyetleri azaltabilme imkanına sahip olabilmektedirler. Bu çalısmada öncelikle, bilgi toplumuna geçis süreci genel bir değerlendirmeye alınacak ve bu kapsamda bilisim teknolojileri kavramı ve gelisimi hakkında detaylı bilgi verilecektir. Daha sonra; tüm bu anlatımlar ısığında, bilisim teknolojilerindeki gelismelerin isletmelerin strateji ve maliyetlerine olan etkileri farklı sınıflandırmalar dahilinde incelenecektir.

Özet İngilizce :

The radical changes that occurred in the work life, especially since the 1980’s, have resulted some important effects on the whole classes of the social structure and started the processing from industry society into information society. That process has being restructured all the micro/macro areas of the socio–economic life from individuals to firms and from sectors to whole economies. The firms have started to devolve traditional concepts for according to information society and gravitated to information and technology based strategies. The great development processes in the information technologies have created some direct and indirect effects to strategies and costs of firms. In this context, the firms have being restructured their strategies and get the opportunity of decreasing costs in the whole stages of production. In this study, firstly, the process of transition to information society will be discussed and given information about the information technology concept and its development. Afterwards, in light of the foregoing, the effects of the developments in the information technologies to the strategies and costs of firms will be analyzed in different categorizations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :