Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi yönetiminin alt yapısı ve bilgi yönetimi performansı: türkiye’de bir saha çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
292
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi, küresel düzeyde yaşanmakta olan iktisadi ve sosyal dönüşüm sürecinin merkezinde yer almakta ve gerek kuruluşların gerek toplumların birbirlerine üstünlük elde etme mücadelesinde anahtar rol oynamaktadır. Bilgi ekonomisinde en değerli üretim faktörü bilgidir. Bu nedenle organizasyonlar açısından bilginin etkili yönetilmesi, uzun vadeli rekabet avantajı elde etmenin en önemli unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Bilgi yönetiminin organizasyona sağlayacağı faydalar hem teorik hem de uygulama yönüyle detaylı biçimde ele alınmış bu sahada pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak bilgi yönetimi alt yapı unsurlarının bilgi yönetimi performansına etkileri konusunda yeterince çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı bilgi yönetiminin alt yapısını oluşturan faktörleri ortaya çıkarmak ve söz konusu faktörlerin bilgi yönetimi performansına etkilerini ölçmektir. Bu amaca yönelik olarak Türkiye'de faaliyet gösteren yedi şirketten toplanan veriler ışığında bir uygulama çalışması yapılmıştır.

Özet İngilizce :

In the emergence of knowledge era, knowledge is considered to be the most important production factor and a key constituent of economic and social development. Thus, managing the knowledge resources effectively and efficiently seems to be the only way to gain continuous and sustainable competitive advantage for organizations in the long– run. A wide range of studies have been conducted regarding both the practical and theoretical aspects of the Knowledge Management (KM). However, comparatively, fewer number of empirical studies have been analyzed the correlation between KM infrastructure and KM performance. The main purpose of this study is to evaluate the major factors of KM infrastructure and to assess the effects of these factors on KM performance. Hence a field study is conducted based on data collected from seven firms in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :