Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi toplumunda evden çalışmanın etik boyutu

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi toplumunda bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklar, iş hayatında esnekleşmeyi arttırmış, bu sayede çalışma ortamı geleneksel ofislerden evlere taşınabilir hale gelmiştir. Bu durum belli bazı avantajlar sağlarken diğer yandan da bazı sorunların doğmasına neden olmuştur. Dolayısıyla, evden çalışma olarak adlandırdığımız bu uygulamanın etik boyutunun ele alınması gerekmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri çalışanların eski olan iş yapma tarzlarını daha eski daha esnek olan evde çalışma veya mobil çalışma gibi metotlara doğru değiştirmektedir. Bu çalışmada da, işyerlerinde, evde ve hareketli olarak kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlamış olduğu evden esnek çalışma ve onun etik boyutunun ele alınması amaçlanmaktadır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, bilgi toplumuyla değişen çalışma ve etik kavramlarına yönelik literatür taraması yapılmıştır. İkinci bölümde ise, evden çalışmanın etik boyutu pozitif ve negatif yönleri ile çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The opportunities that the information technology create, has been increasing the flexibility of business life in the information society. Therefore, working medium has been moved from the traditional offices to the houses and other places. This has led to some advantages but on the other hand caused some problems. Consequently, we have to examine the ethical side of this practice called "telecommuting". Information and communication technologies has been changing the way workers do business from old to new methods such as telecommuting, teleworking and home–based working. In this work, we aim to discuss about flexible working ethics that has been provided by information and communication technologies used in workplaces, homes and outside as mobile. In this work, the topic is classified into 2 sections. In the first section, the literature is reviewed in the light of knowledge society and ethics and working. In the second section, the ethics of home–based working such as telecommuting is studied in terms of positive and negative aspects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :