Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılık sektöründe global sermaye hareketleri: yönü ve yansımaları

Yazar kurumları :
Đstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, ÇEEİ Bölümü1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Son çeyrek asırlık periyot, finansal sektörlerde dönüsüm ve liberalizasyonu eğilimlerinin yasandığı bir dönemi temsil etmektedir. Finansal küresellesme, liberalizasyon ve deregülasyon süreci bu dönemde gelismis ve gelismekte olan tüm ülkelerin öncelikli gündemi haline gelmistir. Ekonomik globallesmenin bir yansıması olan finansal küresellesme mali piyasaların küresel sisteme entegrasyonu zorunlu hale getirmektedir. Bu makalenin amacı, uluslararası finansal sektörlerde gözlenen global sermaye hareketlerinin yönünü ve yansımalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The last two decades represents a period of transformation and liberalization trends in the financial sectors. Financial globalization, liberalization and deregulation process have become the agenda in all devolving and developed courtiers during that period. Financial globalization as a reflection of economic globalization forces the national capital markets to integrate into global financial system. The aim of this paper to present the direction and reflections of global financial movements in international financial markets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :