Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A conceptional examination of urban poverty: under–class or ghetto poverty ?

Yazar kurumları :
Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Sciences & Arts, Sociology Department1, Uludag University, Faculty of Economics & Administrative Sciences, Labour Economics & Industrial Relations Departmen
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

In this paper, the basic concepts commonly used in the discussions of urban poverty are briefly examined. As a result of this examination, the main aim of this study is to provide guidance to the general reader with no mastery of the literature of the concepts used in the analysis related to the problem of urban poverty; on the other hand, to provide introductory information for those researchers recently interested in the literature. It is because the arbitrary usage of some of the concepts related to poverty such as the interchangeable use of underclass and lower–class, similar to all other conceptualizations, invalidates the efforts trying to understand and explain them.
Therefore, there certainly is a need to decide whether foreign concepts borrowed from different cultural contexts are usable to describe domestic facts and cases.

Özet İngilizce :

Bu yazıda, kentsel yoksulluk tartısmalarında sıklıkla kullanılan temel kavramlar kısaca gözden geçirilmektedir. Bu gözden geçirme çalısması neticesinde, bir yandan kentsel yoksulluk sorunuyla ilgili analizlerde kullanılan kavramlar konusunda literatüre vukufu olmayan genel okuyucuya rehberlik edilmesi; diğer yandan, literatüre yeni ilgi duyan arastırmacılar için giris mahiyetinde bir ön bilgi olusturulması hedeflenmektedir. Zira diğer tüm kavramlastırmalarda olduğu gibi, yoksullukla ilgili bazı kavramaların gelisi güzel kullanımı, örneğin, “sınıf–altı” ile “alt–sınıf”ın bir birinin yerine ikâmesi gibi, anlamak ve açıklamak yönünde sürdürülen çabaları bosa çıkarmaktadır.
Dolayısıyla, farklı kültürel bağlamlardan tevarüs edilmis yabancı kavramların, yerli olgu ve olayları tanımlamaya elverisli olup olmadığının tartısılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :